Top
 Sociálně terapeutické centrum
2. Etapa

2. Etapa

2. Etapa – období 1.12.2010 - 24.6.2011

  • vybavení dílny, chráněného bydlení
  • zpevněné plochy
EU SROP
© 2009