Top
 Sociálně terapeutické centrum
Program etapy

Průběh etapy

Průběh etapy

  • demolice
  • zemní práce
  • základové konstrukce
  • technická infrastruktura
  • objekt A
  • objekt B
  • vybavení sociálně terapeutické dílny (pekárny) a chráněného bydlení
  • sadové úpravy
  • zpevněné plochy
Etapa výstavby

Průběh etapy 2011

EU SROP
© 2009